Monday June 1st, 2015

Het technisch kader is graag op de hoogte van medische aandoeningen van alle judokas. Het komt namelijk wel eens voor dat er iets gebeurt met een judoka als gevolg van een medische kwaal. Bijvoorbeeld een allergie voor bruine pleisters of pinda’s of zelfs een hartkwaal. Door van dergelijke aandoeningen op de hoogte te zijn kunnen de mensen van het technisch kader hierop beter handelen en anticiperen. Geef wijzigingen in het medisch dossier dan ook door, ook als deze aandoeningen niet meer van toepassing is. Het spreekt voor zich dat deze aandoeningen alleen in zeer beperkte kring bekend zullen zijn. Alles wat van enig invloed op de les of (judo-)activiteit kan hebben is dus van belang.

gekleurde-banden

Zaterdag 4 juli vinden de band- en slipexamens weer plaats. Eventueel zullen op maandag 6 juli de examens afgemaakt worden die niet op de zaterdag gepland konden worden. De seniorentraining (B-groep) zal op maandag gewoon door gaan. Het technisch kader zal binnenkort beoordelen welke judoka voor een band- of slipexamen in aanmerking komen. Zij zullen hierover nog bericht ontvangen. Voor 1ste kyu (bruine band) examens geldt dat er ook een werkstuk of een serie uit een van de kata (voor 1ste dan) gedemonstreerd moet worden. Dus denk hier aan als je op examen wilt!

Let op:

als je voor je gele band op gaat, word je automatisch lid gemaakt van de Judobond Nederland. Als vereniging zijn wij verplicht om iedereen lid te maken van de JBN. Dit doen wij pas vanaf het moment dat een lid voor een gele band op examen gaat of wil deelnemen aan officiële wedstrijden (dus niet de pupillenuitwisselingen). Iemand die geen lid is van de JBN kan niet op examen gaan. Hierop wordt voor het examen gecontroleerd.

 

20feb09:00- 12:00Examens periode 1 (géén trainingen)
11jul09:00- 12:00Examens periode 2 (géén trainingen)
Monday June 1st, 2015

In de algemene ledenvergadering van 17 mei 2015 (jaarvergadering) is besloten de contributie met € 2,00 te verhogen. Omdat we wel willen stimuleren dat er automatisch (via machtiging) betaald wordt, krijgen leden die op genoemde wijze betalen een korting van € 0,50. Daarmee komt de contributie op de volgende bedragen uit: jeugd (O- en M-groepen): € 12,00 per maand of € 11,50 per maand via machtiging, senioren (B-groep): € 13,00 per maand of € 12,50 per maand via machtiging. Deze verhoging gaat in vanaf het nieuwe seizoen, dus per 1 september 2015. De noodzaak om de contributie te verhogen is een gevolg van de almaar stijgende kosten zoals zaalhuur en andere kosten aan de ene kant en het langzaam afnemen van het ledenaantal. In de ledenvergadering is unaniem besloten om de contributie na lange tijd te verhogen. Ondanks deze verhoging is de contributie nog steeds laag in vergelijking met andere (judo)verenigingen.

Saturday May 23rd, 2015

Het project judo4school (judo voor school) is intussen alweer afgelopen.
De deelnemers hebben een certificaat van deelname ontvangen.
Voor 2 deelnemers was er nog een leuke verrassing.
Dankzij de sponsor Air-serve mochten zij een judopak uitzoeken.
In totaal hebben zich tot nu toe 12 kinderen aangemeld om lid te worden van JC Brunssum.
Een zeer goed en onverwacht resultaat. Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom!

jjcl

Saturday May 23rd, 2015
background_bg
Saturday May 23rd, 2015

Vaak worden judopakken aangeschaft die te groot zijn. Na (heet) wassen krimpen deze meestal genoeg om goed te passen. Soms echter blijven de pakken en met name de broeken te lang. Het kan dus zijn dat jij of je oefenpartner hier met zijn/haar tenen in blijft hangen. Daarom het dringende advies om de broekspijpen naar binnen om te vouwen of beter nog om te naaien of met kleefband om te strijken.

Veiligheid voor alles!

judopak_maatkopie

Sunday May 17th, 2015

17 Mei is onze jaarvergadering geweest. Er was een grote opkomst van leden en vooral ouders die een positieve inbreng hadden. Het bestuur is weer compleet met als nieuwe leden Jarno Bolk en Patrick Heinrichs. Welkom! Er was veel positieve energie. Zo wil ik nog wel een jaarvergadering houden. Iedereen bedankt voor jullie komst en inbreng.

Groet Roy