Bestuurlijk kader

Monday June 1st, 2015

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 mei jl. is er ook een bestuursverkiezing geweest. Periodiek aftredend waren Roy Stevens en Nick Janssen. Zij waren ook herkiesbaar en werden herkozen. Daarnaast waren er twee posities open in het bestuur. Twee kandidaten hadden zich schriftelijk opgegeven om deze plaatsen op te vullen. Beide kandidaten, Jarno Bolk en Patrick Heinrichs, zijn gekozen en tot het bestuur toegetreden. Jullie zijn van hartelijk welkom. Inmiddels is het eerste BK-overleg geweest en zijn de functies en het merendeel van de taken onderling verdeeld. Hier volgt de functieverdeling (incl. commissie/werkgroep):

Voorzitter: Roy Stevens (planning, diverse registraties, examen, TK)

Secretaris: Patrick Heinrichs (webpagina)

Penningmeester: Bertien Franssen (activiteiten)

Vice-voorzitter: Jarno Bolk (wedstrijden, coaching, TK)

Tweede secretaris: Mayke Reumkens (activiteiten, kamp, sponsoring)

Tweede penningmeester: Nick Janssen (examen, registratie JBN)

Algemeen: Miranda Rogge (berichtgeving kranten, ledencontacten)

Natuurlijk zijn er meer leden die commissiewerk verrichten of in werkgroepen zitten. Deze zullen allemaal voorgesteld worden op onze nieuwe website die in juni online zal gaan. Er is veel te doen binnen de vereniging. Daarom zoeken we altijd vrijwilligers om te helpen bij activiteiten en commissie werk. Dus mocht je willen helpen, dan laat het weten. Stuur een mail naar info@judoclubbrunssum.nl of neem persoonlijk contact op met iemand van het bestuur.

roy

Related Post