Monday June 1st, 2015

Vóór iedere training worden de matten gelegd door onze mattenploeg. Deze groep legt op maandag en zaterdag voor aanvang van de eerste lessen de matten. Doorgaans zijn dit 2 of 3 personen die de matten per training leggen. Onderling plannen zij wie op welke dag de matten gaat leggen. Het is best even aanpoten maar het levert ook een leuk zakcentje op! Om lid te worden van de mattenploeg moet je in staat zijn om in je eentje een mat te dragen en op de goede plek neer te leggen.

Kan je dit en heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar info@judoclubbrunssum.nl of spreek Marij Lem aan.

Monday June 1st, 2015

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 mei jl. is er ook een bestuursverkiezing geweest. Periodiek aftredend waren Roy Stevens en Nick Janssen. Zij waren ook herkiesbaar en werden herkozen. Daarnaast waren er twee posities open in het bestuur. Twee kandidaten hadden zich schriftelijk opgegeven om deze plaatsen op te vullen. Beide kandidaten, Jarno Bolk en Patrick Heinrichs, zijn gekozen en tot het bestuur toegetreden. Jullie zijn van hartelijk welkom. Inmiddels is het eerste BK-overleg geweest en zijn de functies en het merendeel van de taken onderling verdeeld. Hier volgt de functieverdeling (incl. commissie/werkgroep):

Voorzitter: Roy Stevens (planning, diverse registraties, examen, TK)

Secretaris: Patrick Heinrichs (webpagina)

Penningmeester: Bertien Franssen (activiteiten)

Vice-voorzitter: Jarno Bolk (wedstrijden, coaching, TK)

Tweede secretaris: Mayke Reumkens (activiteiten, kamp, sponsoring)

Tweede penningmeester: Nick Janssen (examen, registratie JBN)

Algemeen: Miranda Rogge (berichtgeving kranten, ledencontacten)

Natuurlijk zijn er meer leden die commissiewerk verrichten of in werkgroepen zitten. Deze zullen allemaal voorgesteld worden op onze nieuwe website die in juni online zal gaan. Er is veel te doen binnen de vereniging. Daarom zoeken we altijd vrijwilligers om te helpen bij activiteiten en commissie werk. Dus mocht je willen helpen, dan laat het weten. Stuur een mail naar info@judoclubbrunssum.nl of neem persoonlijk contact op met iemand van het bestuur.

Monday June 1st, 2015

Het technisch kader is graag op de hoogte van medische aandoeningen van alle judokas. Het komt namelijk wel eens voor dat er iets gebeurt met een judoka als gevolg van een medische kwaal. Bijvoorbeeld een allergie voor bruine pleisters of pinda’s of zelfs een hartkwaal. Door van dergelijke aandoeningen op de hoogte te zijn kunnen de mensen van het technisch kader hierop beter handelen en anticiperen. Geef wijzigingen in het medisch dossier dan ook door, ook als deze aandoeningen niet meer van toepassing is. Het spreekt voor zich dat deze aandoeningen alleen in zeer beperkte kring bekend zullen zijn. Alles wat van enig invloed op de les of (judo-)activiteit kan hebben is dus van belang.