Contributieverhoging

01/06/15

In de algemene ledenvergadering van 17 mei 2015 (jaarvergadering) is besloten de contributie met € 2,00 te verhogen. Omdat we wel willen stimuleren dat er automatisch (via machtiging) betaald wordt, krijgen leden die op genoemde wijze betalen een korting van € 0,50. Daarmee komt de contributie op de volgende bedragen uit: jeugd (O- en M-groepen): € 12,00 per maand of € 11,50 per maand via machtiging, senioren (B-groep): € 13,00 per maand of € 12,50 per maand via machtiging. Deze verhoging gaat in vanaf het nieuwe seizoen, dus per 1 september 2015. De noodzaak om de contributie te verhogen is een gevolg van de almaar stijgende kosten zoals zaalhuur en andere kosten aan de ene kant en het langzaam afnemen van het ledenaantal. In de ledenvergadering is unaniem besloten om de contributie na lange tijd te verhogen. Ondanks deze verhoging is de contributie nog steeds laag in vergelijking met andere (judo)verenigingen.

roy

Related Post