In de algemene ledenvergadering van 17 mei 2015 (jaarvergadering) is besloten de contributie met € 2,00 te verhogen. Omdat we wel willen stimuleren dat er automatisch (via machtiging) betaald wordt, krijgen leden die op genoemde wijze betalen een korting van € 0,50. Daarmee komt de contributie op de volgende bedragen uit: jeugd (O- en M-groepen): € 12,00 per maand of € 11,50 per maand via machtiging, senioren (B-groep): € 13,00 per maand of € 12,50 per maand via machtiging. Deze verhoging gaat in vanaf het nieuwe seizoen, dus per 1 september 2015. De noodzaak om de contributie te verhogen is een gevolg van de almaar stijgende kosten zoals zaalhuur en andere kosten aan de ene kant en het langzaam afnemen van het ledenaantal. In de ledenvergadering is unaniem besloten om de contributie na lange tijd te verhogen. Ondanks deze verhoging is de contributie nog steeds laag in vergelijking met andere (judo)verenigingen.

Vaak worden judopakken aangeschaft die te groot zijn. Na (heet) wassen krimpen deze meestal genoeg om goed te passen. Soms echter blijven de pakken en met name de broeken te lang. Het kan dus zijn dat jij of je oefenpartner hier met zijn/haar tenen in blijft hangen. Daarom het dringende advies om de broekspijpen naar binnen om te vouwen of beter nog om te naaien of met kleefband om te strijken.

Veiligheid voor alles!

judopak_maatkopie

17 Mei is onze jaarvergadering geweest. Er was een grote opkomst van leden en vooral ouders die een positieve inbreng hadden. Het bestuur is weer compleet met als nieuwe leden Jarno Bolk en Patrick Heinrichs. Welkom! Er was veel positieve energie. Zo wil ik nog wel een jaarvergadering houden. Iedereen bedankt voor jullie komst en inbreng.

Groet Roy