Vanaf 1 januari 2016 zullen de lestijden veranderen. We hebben hierbij gekeken naar de gemiddelde bezetting van de groepen in combinatie met de dagen.

Op maandag:

 • O1 van 18.00uur – 19.00uur op mat 1
 • O2 van 18.00uur – 19.00uur op mat 2
 • M1 van 18.00uur – 19.00uur op mat 3
 • B1 + B2 + B3 van 19.00uur – 20.30uur op mat 1 en mat 2
 • M2 + M3 van 19.00uur – 20.00 uur op mat 3

Op zaterdag:

 • O1 van 9.00uur – 10.00uur op mat 1
 • O2 van 9.00uur – 10.00uur op mat 2
 • M1 van 9.00uur – 10.00uur op mat 3
 • wedstrijdtraining van 10.00uur – 11.15uur op mat 1 en mat 2
 • katatraining van 10.00uur – 11.15uur op mat 3
 • B1 + B2 + B3 van 11.15uur – 12.45uur op mat 1 en mat 2
 • M2 + M3 van 11.15uur – 12.45 uur op mat 3

We houden de mogelijkheid open om nog wijzigingen aan te brengen en indien het ledenaantal flink toe neemt weer voor een ruimere mat bezetting te kiezen.

De activiteitencommissie verzorgt de niet judo-gerelateerde activiteiten van Judoclub Brunssum, zoals bijvoorbeeld de familiedag en de speculaasverkoop, en ondersteunt bij judoactiviteiten zoals de clubkampioenschappen. De commissie zoekt nog enkele enthousiaste (groot)ouders/verzorgers en seniorleden die het team willen versterken en willen helpen bij het organiseren van activiteiten. Vraag om informatie of meld je aan tijdens de inloopdag of via leden@judoclubbrunssum.nl

Zaterdag 19 december vindt weer onze jaarlijkse activiteit ouders op de mat plaats.

Ouders, grootouders en verzorgers kunnen een les met hun (klein)kind meedoen om eens een echte judoles te ervaren. Uiteraard wordt er in de les rekening gehouden met broze botten en stramme spieren. Je hoeft je niet aan te melden en iedereen kan gewoon meedoen. Misschien is het zelfs een mooie start van een mooie judo-carrière. Tot zaterdag.

 

Beste wedstrijdjudoka’s en toekomstige wedstrijdjudoka’s

De wedstrijdtraining op woensdag is een extra les die aangeboden wordt aan alle judoka die nog iets extra’s willen. Ook al doe je niet actief aan wedstrijden, deze training is geschikt voor iedereen die van hard en lekker werken houdt. Er wordt veel gewerkt aan conditie. Ook beginnende wedstrijdjudoka zijn van harte welkom. Na de vakantie zijn een aantal judoka gestopt met de wedstrijdtraining op woensdag. Ook zijn er een aantal begonnen met deze training. Echter zijn, gezien het aantal, de 2 groepen nu (tijdelijk) samengevoegd tot één groep. De lessen vinden plaats op woensdag van 18:30 tot 20:00 uur in de gymzaal van BS Titus Brandsma. In principe gaan de trainingen door in de vakanties (m.u.v. zomer- en Kerstvakantie). De kosten bedragen €1,50 voor een losse training, maar met een strippenkaart of abonnement ben je goedkoper uit. We proberen deze activiteit kostendekkend (zaalhuur) te houden. Heb je vragen of wil je aanmelden neem dan contact op met Roy Stevens (06-22433444) of mail naar: leden@judoclubbrunssum.nl .

Vóór iedere training worden de matten gelegd door onze mattenploeg. Deze groep legt op maandag en zaterdag voor aanvang van de eerste lessen de matten. Doorgaans zijn dit 2 of 3 personen die de matten per training leggen. Onderling plannen zij wie op welke dag de matten gaat leggen. Het is best even aanpoten maar het levert ook een leuk zakcentje op! Om lid te worden van de mattenploeg moet je in staat zijn om in je eentje een mat te dragen en op de goede plek neer te leggen.

Kan je dit en heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar info@judoclubbrunssum.nl of spreek Marij Lem aan.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 mei jl. is er ook een bestuursverkiezing geweest. Periodiek aftredend waren Roy Stevens en Nick Janssen. Zij waren ook herkiesbaar en werden herkozen. Daarnaast waren er twee posities open in het bestuur. Twee kandidaten hadden zich schriftelijk opgegeven om deze plaatsen op te vullen. Beide kandidaten, Jarno Bolk en Patrick Heinrichs, zijn gekozen en tot het bestuur toegetreden. Jullie zijn van hartelijk welkom. Inmiddels is het eerste BK-overleg geweest en zijn de functies en het merendeel van de taken onderling verdeeld. Hier volgt de functieverdeling (incl. commissie/werkgroep):

Voorzitter: Roy Stevens (planning, diverse registraties, examen, TK)

Secretaris: Patrick Heinrichs (webpagina)

Penningmeester: Bertien Franssen (activiteiten)

Vice-voorzitter: Jarno Bolk (wedstrijden, coaching, TK)

Tweede secretaris: Mayke Reumkens (activiteiten, kamp, sponsoring)

Tweede penningmeester: Nick Janssen (examen, registratie JBN)

Algemeen: Miranda Rogge (berichtgeving kranten, ledencontacten)

Natuurlijk zijn er meer leden die commissiewerk verrichten of in werkgroepen zitten. Deze zullen allemaal voorgesteld worden op onze nieuwe website die in juni online zal gaan. Er is veel te doen binnen de vereniging. Daarom zoeken we altijd vrijwilligers om te helpen bij activiteiten en commissie werk. Dus mocht je willen helpen, dan laat het weten. Stuur een mail naar info@judoclubbrunssum.nl of neem persoonlijk contact op met iemand van het bestuur.

Het technisch kader is graag op de hoogte van medische aandoeningen van alle judokas. Het komt namelijk wel eens voor dat er iets gebeurt met een judoka als gevolg van een medische kwaal. Bijvoorbeeld een allergie voor bruine pleisters of pinda’s of zelfs een hartkwaal. Door van dergelijke aandoeningen op de hoogte te zijn kunnen de mensen van het technisch kader hierop beter handelen en anticiperen. Geef wijzigingen in het medisch dossier dan ook door, ook als deze aandoeningen niet meer van toepassing is. Het spreekt voor zich dat deze aandoeningen alleen in zeer beperkte kring bekend zullen zijn. Alles wat van enig invloed op de les of (judo-)activiteit kan hebben is dus van belang.